Мени

“АСП” ДООЕЛ Охрид

Ул. Сирма Војвода бр. 98

6000, Охрид Македонија

Email.: asp@asp.com.mk

Тел.: +389 46 250 031

Факс.: +389 46 250 032

Отворено: 08:00 - 16:00

Работни денови: Понеделник - Петок

АСП ОХРИД

Фирмата АСП е формирана во 1990 година како мала компанија од областа на електротехниката, нудејќи услуги трговија на големо на среднонапонска и нисконапонска опрема, како и инженеринг услуги од областа на енергетиката.